MÔŽEM SI HLADINU KYSLÍKA V KRVI ZMERAŤ SÁM, BEZ PRÍTOMNOSTI LEKÁRA?

MÔŽEM SI HLADINU KYSLÍKA V KRVI ZMERAŤ SÁM, BEZ PRÍTOMNOSTI LEKÁRA?

Odpoveď je áno, môžete. Rýchlo, jednoducho a hlavne bez akýchkoľvek vpichov a ihiel. Prečítajte si ďalšie základné otázky a odpovede týkajúce sa optimálnej hladiny kyslíka v krvi.

Čo ukazuje vaša hladina kyslíka v krvi?

Vaša hladina kyslíka v krvi je mierou toho, koľko kyslíka prenášajú vaše červené krvinky. Vaše telo starostlivo reguluje hladinu kyslíka v krvi. Udržiavanie presného vyváženia krvi nasýtenej kyslíkom je životne dôležité pre vaše zdravie.

Kto by mal mať hladinu kyslíka v krvi pod kontrolou?

Väčšina detí a dospelých nemusí sledovať hladinu kyslíka v krvi. V skutočnosti ani mnohí lekári ju nekontrolujú, pokiaľ vaše telo nevykazuje príznaky nejakého problému (napr. dýchavičnosť alebo bolesť v oblasti hrudníka).

Pozor by si však mali dať ľudia s chronickými zdravotnými problémami, ako napr. astma, srdcové choroby či obštrukčná choroba pľúc. V týchto prípadoch môže monitorovanie hladiny kyslíka v krvi pomôcť určiť, či liečba funguje, alebo či by sa mala upraviť.

Ako je možné merať hladinu kyslíka v krvi?

Hladinu kyslíka v krvi je možné merať dvomi spôsobmi - prostredníctvom testu na na zistenie arteriálneho krvného plynu alebo pulzným oximetrom.

1. Arteriálny krvný plyn = krvný test

Ide o test na zistenie obsahu kyslíka v arteriálnej krvi (v tepnách), pri ktorom lekár odvádza krv nie zo žily, ale z tepny. Na rozdiel od žíl, tepny majú pulz, ktorý sa dá cítiť. Krv z tepien je okysličená, naproti tomu krv vo vašich žilách nie je. Test na zistenie obsahu kyslíka v arteriálnej krvi meria teda hladinu kyslíka v krvi. Okrem toho pomocou tohto testu, môže lekár zistiť hladinu ostatných plynov v krvi, ako aj hodnotu pH (úroveň kyseliny / zásady). Ide o veľmi presnú metódu merania kyslíku v krvi.

2. Pulzný oximeter

Na rozdiel od prvej metódy, pulzný oximeter predstavuje neinvazívny spôsob zmerania hladiny kyslíka v krvi. Je to prístroj, ktorý odhaduje množstvo kyslíka v krvi.

Pulzny-oximeter-microlife-oxy300

Prístroj Microlife OXY 300 dosahuje klinickú presnosť merania SpO2 a srdcovej frekvencie. Výsledky merania v reálnom čase sú zobrazené na duálnom farebnom OLED displeji s nastaviteľným jasom. Na výber je k dispozícii 6 režimov zobrazení, voliteľných podľa polohy prsta. Prístroj sa ľahko nasádza na prst, tvar prístroja je vhodný pre širokú škálu veľkostí prstov. Po meraní sa prístroj automaticky vypne.

Vzhľadom na to, že ide o neinvazívnu metódu, môžete si tento test vykonať aj sami kdekoľvek sa nachádzate.

Čo sa stane, ak je vaša hladina kyslíka príliš nízka?

Keď hladina kyslíka v krvi klesne pod optimálny rozsah, môžu sa u vás začať prejavovať niektoré z týchto príznakov:

  • dýchavičnosť
  • bolesť v hrudi
  • zmätenosť
  • bolesť hlavy
  • zrýchlený tep srdca

Ak je u vás hladina kyslíka v krvi dlhodobo na nízkej úrovni, môžu sa u vás prejaviť príznaky cyanózy. Hlavnými prejavmi tohto stavu je modré zafarbenie nechtov, kože a slizníc. Cyanóza sa považuje za mimoriadnu udalosť. Ak máte uvedené príznaky, mali by ste okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Cyanóza môže viesť k zlyhaniu dýchania, tým pádom môže mať až fatálne následky.

Ako upraviť hladinu kyslíka v krvi?

Ak je vaša hladina kyslíka v krvi príliš nízka, je potrebné ju po porade s lekárom dopĺňať do optimálnej hladiny. Pre tieto účely slúžia špeciálne prístroje obsahujúce vysokotlakové kyslíkové fľaše, fľaše s tekutým kyslíkom príp. tzv kyslíkové koncentrátory. Ktorúkoľvek formu dopĺňania kyslíka do organizmu konzultujte vopred s vašim ošetrujúcim lekárom.

Zdroj: healthline.com

Fitlekáreň.sk